Korzystanie z serwisu kamkup.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności

1. Właścicielem serwisu jest KAMKUP FHU KAM-RENT Kamil Kupis
Sade Budy Ul. Gen. Bema 20
96-316 Międzyborów
NIP: 529-169-97-27
REGON: 141438313, zwana dalej właścicielem.

2. Właściciel nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy
adresowych swoich klientów.

3. W czasie korzystania z serwisu należących do Właściciela możesz zostać poproszony o
podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień.
Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

4. Niezapowiedziane Wiadomości. Właściciel zastrzega sobie prawo do wysyłania
niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z
Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Właściciel rozumie
informacje odnoszące się bezpośrednio do jego usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje),
niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)

5. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie korzystać ani nabywać produktów i usług oferowanych
przez Właściciela tych serwisu. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z
administratorem serwisu:

e-mail: kamrent@o2.pl