Reklamacje i zwroty

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
  • W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, towary typu:boxy dachowe, platformy rowerowe na hak nie mogą być odesłane zwykłą przesyłką pocztową ze względu na duże gabaryty. W związku z tym koszt odesłania towaru będzie wyższy niż zwykła przesyłka pocztowa.
Zwrot towaru należy wysłać pod adres: FHU KAM-RENT Ul. Gen. Bema 20 96-316 Sade Budy
Wzór formularzu zwrotu towaru (załącznik do pobrania):